Algemeen

– Houd zo veel mogelijk 1.5 afstand van elkaar waar mogelijk.
– Geen rijles bij gezondheidsklachten (zelf of familielid). Blijf thuis als je een van de volgende
klachten hebt: verkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38 °C).
– Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen gedurende 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
– Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.
– Er mogen tegelijk maximaal twee personen binnen het pand zijn.
– Was en desinfecteer je handen voor en na aanvang van de rijles. Binnenkomende
leerlingen/klanten kunnen gebruik maken van ontsmettingsmiddelen bij binnenkomst.
– Binnen wachten is niet mogelijk, kom niet eerder.
– De boven verdieping is tijdelijk niet toegankelijk voor derden. Toiletten zijn gesloten niet
beschikbaar.
– Onze medewerkers zullen bezoekers aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van
de regels.

 

Autolessen (rijbewijs B)

-Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht.
– In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur.
Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen.
– Aanvullend moeten beide leerling en instructeur een eenvoudig soort mondkapje en
handschoenen dragen.

 

Motor- en bromfietslessen (rijbewijs A(M))

– Bij het geven van motor- en bromfietslessen delen rijinstructeur en leerling geen krappe
ruimte.
– Anders dan voorheen moeten leerlingen hun eigen helmen, handschoenen en kleding
meenemen.*
– Communicatieset en bedieningsmiddelen van het lesvoertuig zullen voor en na elke rijles
gedesinfecteerd worden.
– Gebruik van eigen oortjes door de leerling wordt aanbevolen.
– Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.
– Vermijd onderling contact en houd tenminste 1,5 m onderlinge afstand. Bij het geven van
uitleg en beantwoorden van vragen dient altijd een minimale afstand van 1,5 meter te
worden aangehouden.
– Instructeurs mogen geen leerlingen achterop nemen en instructeur mag niet achterop
plaatsnemen bij leerling (eventueel moet de leerling op eigen gelegenheid naar het
oefenterrein komen en daar pas met de motorrijles beginnen).

 

*Heb je geen eigen spullen, neem dan contact op met ons voor de mogelijkheden.