Het autorijexamen in Amsterdam duurt 55 minuten. Hiervan wordt 15 minuten besteed aan een introductie vooraf en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Als je wilt, kan jouw rijinstructeur meerijden tijdens de examenrit.

Jouw rijexamen, de start

In het examencentrum maak je kennis met de examinator. Deze vertelt jou hoe het examen verloopt en wat er van je verwacht wordt. Bijvoorbeeld een clusteropdracht (meerdere opdrachten tegelijk), een opdracht die je moet uitvoeren met behulp van het navigatiesysteem of een oriëntatie punt. Of de opdracht om het einde van de examenrit zelfstandig terug te keren naar het CBR.

Jouw rijexamen, voorbereiding op de rit

Na de uitleg ga je met de examinator naar de lesauto en doe je de ogentest. Je wordt gevraagd het kenteken van een stilstaande auto op ca. 25 meter te lezen. Daarna vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren.

Jouw rijexamen, de rit

De examinator beoordeelt je rijvaardigheid tijdens de rit. Hij of zij let hierbij ondermeer op voertuigbeheersing, kijkgedrag, voorrang verlenen en rekening houden met andere weggebruikers. Tijdens het examen zal de examinator een situatiebevraging doen, bijvoorbeeld over een kruispunt (gevaarherkenning). Dit kondigt hij/zij van tevoren aan. Daarnaast kun je opdrachten verwachten, zoals een:

  • Omkeeropdracht
  • Stopopdracht
  • Parkeeropdracht
  • Zoeken op huisnummer

Van al deze opdrachten wordt van jou verwacht dat je deze zelfstandig en op een veilige manier kunt uitvoeren. Bij deze opdrachten let de examinator voornamelijk op het kijkgedrag en het niet hinderen van overig verkeer.

Jouw rijexamen, na afloop

Het zelfreflectie formulier, dat je vooraf aan de rit moest invullen, spreekt de examinator na afloop van het examen met jou door.

Jouw rijexamen, de beoordeling

De examinator beoordeelt na afloop van je rijexamen of je in staat bent om vlot, veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Terug in het examencentrum deelt de examinator je direct de uitslag mee. In totaal beoordeelt de examinator je op 10 examenonderdelen. Hieronder valt ook het uitvoeren van de bijzondere manoeuvres. Als je tijdens de Tussentijdse Toets vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere manoeuvres dan wordt dit onderdeel overgeslagen. De examenrit hoeft niet foutloos te verlopen. Het gaat om het complete plaatje.

Geslaagd!

Als je geslaagd bent voor je rijexamen, kun je met een pasfoto en geldig legitimatiebewijs naar het Gemeentekantoor om je rijbewijs aan te vragen. Deze kun je vervolgens na 5 werkdagen ophalen.

Gezakt…

Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Ook krijg je het uitslagformulier mee, zodat je de gegevens met je rijinstructeur kunt bespreken.

Rijexamen? Dit heb je nodig

Benodigdheden voor het rijexamen:

  • Een oproepkaart
  • Een geldig theoriecertificaat
  • Een wettelijk toegestaan en geldig legitimatiebewijs
  • Eventueel het adviesformulier van je TTT

Maar voordat je aan het autorijexamen toe bent, volg je eerst praktijk rijlessen.